Från kvinna till kvinna

Några Marthor från kyrkobykretsen tillverkade morsdagspaket i Torgare prästgård för vidrarebefordran till Baltikum.

Det känns angeläget att kunna hjälpa en aning. Ganska måga paket fick vi ihop.