Välkommen till Kronoby Marthaförening

Vår förening hör till Karlebynejdens Marthadistrikt och består av ungefär 230 medlemmar. Föreningen har ytterligare åtta kretsar, men varierande medlemsantal och verksamhet. En Mat & Pratgrupp bestående av både damer och herrar träffas ett par gånger per termin med olika matteman. Målsättningen är att marthorna skall besöka varandras möten och att moderföreningen skall samla alla till gemensamma sammankomster. Sommarsamlingen vid Hästöskatan är en uppskattad tillställning, där bland annat årets sjuttioåringar uppvaktas. Silver- och guldmärken utdelas vid behov i samband med sommarsamlingen. Inför höststarten är det vanligt att föreningen har en samling för alla, med något trevligt tema. Våra Marthor strävar till att vara kvinnor i tiden och erbjuda en verksamhet som tilltalar både äldre och yngre kvinnor.

Nya unga och äldre medlemmar välkomnas varmt till föreningen, ta kontakt.